САЙТ ЗА ФОТОЖУРНАЛИСТИКА

ЦЕЛТА на този сайт е,да предложи един РАЗЛИЧЕН поглед върху новините,но не на тези събития,които се показват по всички медии,а на онези-различните,с които се сблъскваме ежедневно по улиците.Тук ще намерите РЕАЛНИ СНИМКИ И ВИДЕО- БЕЗ МОНТАЖ,без всякаква допълнителна обработка и photoshop,направени от ПРОФЕСИОНАЛНИ ЖУРНАЛИСТИ.
МИСИЯТА е,да се покажат проблемите такива, каквито са,да им се даде гласност,за да се видят от управляващите,от които в крайна сметка зависи тяхното решаване.Надяваме се тези желания да се осъществят и трудът,който се полага да не е "хвърлен" напразно!

вторник, 15 януари 2019 г.

КАК РАБОТОДАТЕЛИ НИ “ЛЪЖАТ” С ИЗМАМНА “СХЕМА” ЗА ДЛЪЖНОСТИ И ОСИГУРОВКИ


Свързано изображение
Искам да ви запозная с една измамна,добре работеща стандартна схема,от която умело се възползват определени работодатели,а потърпевши са както винаги служителите.
За какво става въпрос?
Намирате си работа по обява.Отивате на интервю,на което е нормално да ви запознаят с условията,да ви питат,за това,което ги интересува и т.н..Всичко протича стандартно,както в повечето случаи и приключва с уговорка за обаждане,ако сте одобрени.
И така,един ден ви звънят и ви канят да сключите договор,след което да започнете работа.Подготвяте си документите и се явявате в уречения ден и час.Отивате да подпишете документите и ако прочетете написаното преди да го разпишете (понеже малко хора го правят преди да си сложат някъде подписа и се доверяват напълно на казаното на интервюто,без да се замислят какви капани могат да им се заложат и че доверчивостта им един ден ще ги изненада),ще установите,че длъжността,за която сте кандидатствали не съответства на написаната в трудовия договор. За съжаление това е честа практика и се прилага в частния сектор (за щастие не от всички-все пак има и коректни),та дори и от големи търговски вериги,за които си мислиш,че всичко е изрядно,тъй като уж подлежали на чести проверки.Но явно и там работодателите се възползват от вратичките в закона,та защо да не го правят щом нормите го позволяват.
За да стане ясно,какво точно искам да кажа,ще дам конкретни примери от практиката,в които няма да назовавам точните длъжности,а цифрите ще бъдат илюстративни.
Например,кандидатствате за сътрудник Едно в търговска фирма.Одобрен сте за съответната работа и ви викат за подписване на трудовия договор.Отивате в уречения ден и час и когато започвате да четете документите се оказва,че посочената длъжност не съвпада с тази,за която сте кандидатствали,а именно сътрудник Друго.Едната длъжност е административна,работиш изцяло с документи и имаш ранг на служител,а другата буквално се водиш работник,обслужващ магазин,т.е. общ работник или човек за всичко.Реално вършиш това,за което устно и по обява са те наели,но документално се водиш съвсем друго.
За какво се прави всичко това?
Преди да започна с конкретиката,искам да уточня,че изказвам лично мое мнение по казуса и не ангажирам никого с написаното.Не съм водила по случая разследване и не съм търсила гледните точки на работодателите и защо постъпват точно по този начин.Неоспорим факт е,че така се практикува с трудовите договори,но защо се прави е лично мое предположение.
Този двоен стандарт,така ще го нарека условно,считам,че се прилага основно,за да се спестят разходи.В това няма нищо лошо и незаконно.Всеки би се възползвал,щом никой не го забранява.
Тук няма да се занимавам със фирмите,които осигуряват работниците си върху минималния осигурителен доход  (МОД) за съответната длъжност и дават допълнително пари на ръка.Тук ще обърна внимание на тези,които те осигуряват на брутната заплата,която е по договор и обикновено е по-висока от МОД.До тук нищо нередно,нали?Но какво все пак буди моето притеснение?
В единия случай заемам административна длъжност и в таблиците за МОД осигуровките са едни суми,а в другия случай са по-ниски,защото се водя работник.Вярно,че ми дават и осигуряват на по-висока сума от заложената в праговете,но все пак разликата не компенсира това,което реално биха ми платили,ако се водех на по-високата длъжност (което не е задължително,предвид,че могат да ме осигуряват на по-висок МОД и въпреки това да ми дават същата заплата,от което работодателят пак спестява,макар и по-малко).
Нека да подкрепя всичко казано до тук с цифри,за да стане ясно,какво имам предвид.
Това е таблицата за МОД за 2019 г.,според която,като помощен административен персонал,където би трябвало да попадам е,да ме осигуряват на 665 лева,а според трудовия ми
договор се причислявам към персонал,зает с услугата за населението,търговията и охраната,за която осигуровките са 566 лв.Разликата е 99 лева по МОД,което никак не е малко.
46 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
0.7%
1299 лв.
ръководители
1070 лв.
специалисти
945 лв.
Техници и прил.специалисти
665 лв.
Помощен административен персонал
566 лв.
Персонал,зает с услуга за населението, търговията и охраната
560 лв.
Квалифицирани работници в селското,горското,рибното и ловното стопанство
623 лв.
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
613 лв.
Машинни оператори и монтажници
560 лв.
Професии,неизискващи специална квалификация
47 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
0.5%
1299 лв.
1070 лв.
945 лв.
665 лв.
566 лв.
560 лв.
623 лв.
613 лв.
560 лв.
Както стана въпрос по-рано реалното заплащане е по-високо от заложените прагове.Да речем,че брутното ми възнаграждение е 850 лв. (сумата за заплатата е илюстративна и не отговаря на реалната),върху чийто размер са и осигуровките.След като виждам разликата в МОД между двете длъжности в мен изниква въпроса: Защо по договор ме водят на по-ниската позиция,като така или иначе реално ми плащат повече? И според мен отговорът се крие в това,че като заемам по-висока позиция ще трябва да ми дават още повече пари.След като,разликата е 99 лева ще е редно да ми дават 949 лв. (разбира се това не е задължително,тъй като частните фирми сами решават колко да е възнаграждението,съобразявайки се само с минималните осигурителни прагове по закон).Ето какво се получава,когато работите,като някакъв вид ръководител,договорили сте се за заплата примерно от 1000 лева,но ви водят по договор,като чистач,който взима 700 лева,плащат ви реално 1000,но ако по договор ви водеха на ръководна длъжност трябваше и да ви плащат,като на такава,което примерно е равно на 1300.Тоест от цялата машинация излиза,че те си спестяват 300 лева,а вие се чувствате ощетени,че не получавате заслуженото,според отговорностите,които поемате.И как тогава работодателите очакват да имат качествени служители,като не им дават реалното възнаграждение и постоянно мислят,как да си намалят разходите,което е разбираемо,но защо винаги трябва да е за сметка на служителите?Нормално ли е да поемаш отговорност за ръководител,а да ти плащат малко повече от заплатата на чистач?
Но изненадите не свършват до тук!Тази схема има и друга цел,а именно,да не ти зачитат предходния трудов стаж,който за една фирма си е допълнителен разход.Например,ако ви наемат в случая за сътрудник Едно,но както казахме в трудовия договор се водите,като сътрудник  Друго.Имате предходен стаж от 20 години за няколко длъжности,но различни от тази,за която са ви наели.Работили сте,като касиер,фактурист,управител,но нито една от тях не съвпада с новата ви длъжност,съответно не получавате и допълнителното възнаграждение за стаж.Това несъвпадение се прави умишлено според мен.Затова и се измислят някакви длъжности,които не съвпадат с реалните наименования по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
Искам да дам и още един пример.Предходният ви стаж е 20 години,като Касиер.Започвате нова работа отново на същата длъжност,но в друга фирма.На новото работно място ви водят по договор,като Работник зареждане рафтове,обслужващ каса.Но такъв стаж вие в трудовата си книжка нямате.Съответно и тук предходният ви опит изгаря,но само като допълнително заплащане.Иначе общият ви стаж се зачита,като време.След година,ако се задържите на тази позиция и тук ще започнат да ви плащат за стаж,но само за този,който сте придобили на новото място.В зависимост от годините натрупан общ стаж може да се лишите от една доста добра месечна сума.Например,ако получавате 1000 лева брутна заплата и имате 20 години трудов стаж ще вземате допълнително 120 лева (за III категория труд и за родените след 1960 г.)
А да не говорим за това,каква вреда ви нанасят настоящите работодатели с тези си действия.Като отидеш да си търсиш нова работа и представиш автобиография с реалните си дейности,а в трудовата ти книжка пише друго,как изобщо ще обясниш,кое е вярното?На кого си мислите,че ще повярват-на вас или на написаното в трудовата книжка?И започват едни въпроси от рода: защо пишете,че сте били касиер,а в договора сте общ работник; защо на едното място сте административен сътрудник,а на другото обслужвате магазин и т.н.Чувствате се все едно сте на съдебен процес или на кръстосан разпит в полицията.В техните очи излиза,че сте един лъжец,независимо,че сте тръгнали с намерението да кажете истината,за това,което сте работили реално.Ами ако напишете тези уж реални дейности от трудовата си книжка в автобиографията,нима и това няма да е лъжа,след като никога не сте били общ работник?Може ли да си търсите работа за нещо,което никога не сте практикували и ви водят само на документ?Трябва ли да сте гузни,че сте казали истината?Имате ли вина,че така практикуват част от работодателите?Въпросите станаха много.Може би,има и още!Дано се намерят отговорите!
                                                                                                             Автор: ДИДИ СТАНЧЕВА